امام رضا علیه السّلام:


هرگاه بندگان گناهانی شروع کنند که تا کنون نمی‌کرده‌اند،


خداوند برای آنان بلاهایی را شروع می‌کند که تاکنون نمی شناختند.