چهارشنبه 10 فروردین1390 ساعت: 14:27 توسط:حجت اله عرفانیان
علی در باغ نبی باغبان چشمه کوثر سه قایتی شاهراه حق تو هستی در سلوک کاینات پرورده بدامن خود مصطفا عجب گلی دوازده گله محمدی گل خاتم گل کوثر گل نرگس چهارده گل ازعلیست بحق علی منکران بجز تخم حیضو زنا نیستند این علی باشد محمد محمد هم علیست زیرو بالا چون شود هر دو یکیست خواند احمد خویشتن را با علی مولای امت تا بدانی این مرتضی جزمصطفی هم تا ندارد صورتی زیباتر از روی نبی با علی هم قائم آل محمد جانه احمد با علی همتا ندارد اصل خلقت کلک رحمت دست ایزد رو نمایی کرده است قائم آل محمد یوسف زهراء علیست از علی دارد مقامو از علی دارد نشان هم نشان از نور پاک مصطفی دارد علی آنکه مثلی در جهان غیر از رسوالله نداشت پای خود را روی دوش آن نبی مولا گذاشت مقتدای خلق بعد از انبیاء نام ه هر کس شد محمد با علی صاحب خانه پروردگار در کعبه شد کور نیستی شکاف کعبه بین روزو شبش یا علی هم نبیو کوثر است فاطمه عشق علیست عشق نبی حیدر است او که مثلی چون رسوالله نداشت پای خود را روی دوش آن نبی مولاء گذاشت تا بدانند عالمو آدم علی جانشینه حق حق مصطفا ست وا کند هر مشگلی را از نجف هم یدالله فوق ایدیهم علیست دیده ام دستان ماهش از درون چاه برون سینه ام شد پر ز عشق مرتضی لبریز چون در درونه سینه ام زیبا دل است شکل پنج تن میزند هر دم که 72 بارعشق مولا میتپد چون خوشگلست با هر تپشی که در دله آگاه است یک نغمه لا اله الا الله محمد رسوالله علی ولی الله است یا علی یا علی یاعلی حمد علیست قائم آل محمد سرورو تاج علیست
 وب سایت   پست الکترونیک  
نظر زیبایی از یکی از بازدید کنند گان

 

چهارشنبه 10 فروردین1390 ساعت: 14:16 توسط:حجت اله عرفانیان
ای گوهر بهر ولا علی آئینه تمام نمای قائم آل محمدی حقا که تو داماد احمدی گنج نهان بارگه کبریا علی زیر نگین توست ما سوا علی هفت آسمان به درت سجده میبرند ای خاک پای جا نمازت توتیای چشم عارفان علی ای نور جاودانه ارضو سماء علی حسنه خدا در آءینه ات جلوه میکشد جلوه نمای مکتب شیعه مولاءعلیست ای جلوه گاه نور جمال کبریا یا علی هم آئینه رسالتو هم آینه امامتی اقیانوس نبی بحر کرامتی هم آئینه خدا در قیامتی جانم به فدایت که بهر عنایتی کیست در این تصویر در آئینه احمد علی شب نشین عرش بوده پرده دار عالمی با نبی همراز سبحان الذی اسری علی پرده دار لو کشف مولا علیست پاک میکرد اشک را تا سحر مولا علی غربت نیمه شب او که خشمش بود خود آئینه غمها علی صهر ابن عم وصی مصطفی حله پوش هل اتی یو انماست کاروان سلار اقلیمو بقا معدنه اسرارهستی عالم سر خفاء امکان اصل ماجراء دارم ز کعبه دلها التجاء از غبار درگه دارالشفایت یاعلی نیست چون مشگل گشایی در جهان جز دست تو دست ما و دامن مشگل گشایت یا علی وارث گنجینه سر قضاء قابل تشریف قوله لافتی مولا علیست صاحب لاسیف بر ارباب معرفت دین خدا قابل تشریف قول لافتی مولا علی در حرم همچون خلیل الله گشته بت شکن آنکه پا دوش نبی بنهاده پا مولا علیست بت شکن مثل ابراهیمو احمد عشق زهرا علیست علی شاهنشه سریر ولایت علی از انما ولی یکموالله ست علی وارث گنجینه علم خداست صاحبو فرزند کعبه با صفاست استاد جبریل امین در اوج لا حوت خدا بروز آفرینش ادم از خاک به محض بر نشستن یا علی گفت شنیدم یونس اندر کام ماهی برای زنده ماندن یا علی گفت بگفتا پیر دیری پاکبازان که مریم وقت زادن یا علی گفت علی در کعبه بر دوش پیامبر برای بت شکستن یا علی گفت چو عیسی زنده کرد او مردگان را برای زنده کردن یا علی گفت نمیشد جانه مرده زنده هرگز یقین عسی ابن مریم یا علی گفت چو موسی دید روشن وادی طور ز وحشت گشت الکن یا علی گفت عسای دست او گر اژدها شد برای ترس دشمن یا علی گفت میانه موج دریا شد شکافی چو ید بالا نمودو یا علی گفت اگر سلمان بشد سلمانو منی زبس در کوی برزن یا علی گفت دلا باید به هر دم یا علی گفت نه هر دم بل دمادم یا علی گفت سرتر زتمام انبیاست وارث دارو ندار احمد است وارث تا جو تخت نبی ست فاطمه همسره علیست
 وب سایت   پست الکترونیک  
نظر زیبایی از یکی از بازدید کنند گان

 

چهارشنبه 10 فروردین1390 ساعت: 14:11 توسط:حجت اله عرفانیان
وعتصمو به حبل الله علیست پشت هرشیعه بدان که دست علیست ای فدای پارهای آهنی خلق شد شیعه ز بازوی علی حاتفی گفت دیدم من آن دوش نبی گرد خاتم تا به شانه بود علیا " یا علی ای فدای پارهای آهنی خلق شد شیعه ز بازوی علی بر همه عالم علی بر همه آدم علی جانشینو وارث دخت نبی وارث آدم و خاتم علی زمین در سیطره ردای تشیع ات روشن خواهد شد ای گوهر بهر ولای احمدی عشق پاک مصطفا زهرا علیست حرمت ما عزت ما دولت ما از علیست نیست ما را حرمتی جاوید منهای علی آفتاب دین تجلی کرد بر دوش نبی جانشینه حق مشخص شد که حق تنها علیست روز پیروزی به کعبه علی دوش نبی روز محشر هم لوای حمد بر دوش علی گر نبودی کی نشان بود از زمینو آسمان خلق شد بهر وجودت عالم امکان علی آسمان و اخترواین کهکشان برج ولایت از علی جملگی گویندسخن از این علی صد حکایت کعبه و این کائنات جمع مخلوقات گویند همه مدح ثنای این علی ای پنجه دستت در آسمان فوق ایدهم یدالله برترین چهارده بند انگشت در عالم گرفتی یا علی چهارده معصومو دوازده امام سرحلقه عالمو پنج تنی به قوله مصطفی در کعبه دوشش امیر المومنین غیر از علی نیست کسی کو گفته از عشقو ارادت بپای تو بوود دوش نبوت بدانند مرتب نور ولایت جهان را کرده نورانی امامت علی مولای امت به شکاف کعبه بنگر تو ببین روی حیدر مانده ام از این خدا صبر نموده صد چرا عش پاک مصطفاست گوهر بهر ولاست کسی کو گفته از علمو درایت بیانات متین غیر از علی نیست هزاران خطبه بی لامو میمش دره علم خدا غیر از علی نیست کسی کو بندگی کرده خدا را به سر حد یقین غیر از علی نیست سر حلقه اسرار به خلقت جز ذات علی نام علی راه علی نیست آفتاب دین تجلی کرده بر دوش نبی کعبه را روشن نموده خاتمه پای علی آفتاب دین تجلی کرده با همراز سبحان الذی اسری علی هر چه اسم نیک باشد میشود نام علی وی کاشف حقایق سرو خفاء در شان توست آیه تطهیر هل اتی در شان توست همه ما سوی ا یا علی روشن شد مقامت به دوش نبی خواندند نام شریفت در غدیر در روز قدیر خم نور حق پیدا شد وز جهاز اشتران منبری برپا شد بگرفت محمد چو علی را سردست سوگند به ذات حق که حق پیدا شد با هر طپشی که در دله آگاه است یک نغمه الا اله الا الله است توحیدو نبوتو امامت هر سه در گفتن یک علی ولی الله است
 وب سایت   پست الکترونیک  
نظر زیبایی از یکی از بازدید کنند گان

 

چهارشنبه 10 فروردین1390 ساعت: 14:1 توسط:حجت اله عرفانیان
نیست جدا هیچ از رسول نایب پیغمبرو زوج بتول والد اولاد محمد هم علیست حامی زهرای احمد این علیست دمک دمی همه د م یا علی لحمک لحمی ز محمد شنید میم محمد شده با عین ضم مع شده جداء دو نور ز عدم یافت صفا جان همه از جسمشان مع شده ز ازل اسمشان لیک ندانم که کدامند جان باد فداشان همه جانه جهان فضل خدا را همه جاء جامعند هر دو زیک نور مخمر شدند هر دو به یک امر مقرر شدند هر دو ز معبودمعین یکی هر دو ز معهود مبرهن یکی در ره معنی بوود این دو یک نیست در این دو کسی را شریک نیست در این هیچ شک که آن دو یکند بعد خداوند علیا " ولی نیست جدا او ز محمد علی مثل دو دست پنج تنه الله است بعکس بخوانی محمد علیست عکس محمد علیست زود فرستم برایت عزیز هم به قرینه چو چشمو دو گوشه همند عالمه بیدار چو هوشه همند نور حق تابیده بر اسم شریف راه ما روشن بنور مصطفی کرده علی میتراود در دله شیعه از آن وادیه نور گوئیا در سینه اسرار نهان دارد علی هر چه گویم یا علیا" یا علی تا روز حشر ذات یکتا را قسم اعجوبه ای مولا علیست دردهایی را که درمان نیست باید التیام از غبار درگه دارالشفایت یا علی نیست چون مشگل گشایی در جهان جز دست تو دست ما و دامن مشگل گشایت یا علی حتما شما لایق بهترینها هستید عطر آرام تو که از افق لبریز می‏شود، جهان در دامنه زلال روح تو به نماز می ‏ایستد.همه نام تو را می‏دانند. همه تو را می‏شناسند. تو شبیه ‏ترین غنچه ‏ها به بهاری، تو شبیه ‏ترین شکوفه ‏های ازل به پیامبری صلی‏ الله ‏علیه ‏و‏آله همه عطر تو را می ‏شناسند قائم آل محمد سرور کل جهان گوهر بهر ولای احمدی عشق پاک مصطفا با کوثری گوهر بهر ولا در کعبه آمد این علی چون لوای حمد بر دوش علیست چون شهید راه محرابو نمازست این علی نیست جز حیدر امیرالمومنین گر نبینی کور هستی تو یقین آیه قرآن که گوید کورو کر هر که نشناسد علی را باشه خر در کعبه بپا شد شوری حق است علی مگر تو کوری علی در کعبه چون آمد بدنیا شکاف کعبه میگوید همین را مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسوله خدا شیعه پیروز است بعد از کربلاء هر که نشناسد مقام این ولایت یقین این بداند با سر میخورد حتما زمین
 وب سایت   پست الکترونیک  
نظر زیبایی از یکی از بازدید کنند گان

 

چهارشنبه 10 فروردین1390 ساعت: 13:59 توسط:حجت اله عرفانیان
بالای دست گرفت دستت خدا علی جایزه کوثر گرفت ز محمد علی سورو سالار کل اولیاء صاحب گنجینه محرابو ماه حاتفی گفت دیدم من آن دوش نبی گرد خاتم تا به شانه بود علیا " یا علی به دوشه نبی علی شیر حق که مولای عالم شده این علی علی شدامام علی شد همام علی شد امامه جهان که کامل شده دینه قرآن نبی اکملتو دینوکم چو اکشف شد اتم سراسر همه ذره ها بنورت همه یاعلی= علی آن صبح صادق در شب قدر علی شرح الم نشرح لک صدر علی آن مظهر یکتا پرستی علی روحو حیاتو جانه هستی علی عشقو صفای شیعه هستی علی تو جانشینه احمد هستی علی یکتا به دوش آن نبی در کعبه هستی بنازم ناز شصتت بت شکستی علی در کعبه بر دوش پیمبر صفای روی تو بتها شکستی امام اوله شیعه تو هستی به دوشه آن نبی بتها شکستی نماز خواندی به جسم پاک قران نبی را جانشین خاکش سپردی که با دخت رسولو آن دو نوگل حسن جانه حسین است روح هستی وآن گل گلو بلبل که میگویند این دو سروران اهله بهشت حسن و حسین با سلمانه فارسی طلسم شوم آنسه را شکستی فا ر س 3 میدان یله انتر فکن علی کم کردنند روی سه خلیفه ناحق در زمین به طلسم اسمو مرگشان را هم تو بستی که معلوم شود الحق حق تنها تو هستی 71 فرقه تقسیم بر 5 =14 معصوم مرگ این دو خلیفه و نام حروف اسمشان هم میگوید حق با 14 معصوم علیست حق با 12 امام و 14 معصومه شیعه است هان بدانید ای گروه مسلمین نیست جز حیدر امیرالمومنین
 وب سایت   پست الکترونیک  
نظر زیبایی از یکی از بازدید کنند گان

 

چهارشنبه 10 فروردین1390 ساعت: 13:58 توسط:حجت اله عرفانیان
ماه خورشید محمد استو علی نورش کن حساب همه میگویند حق با علیست به جانه محمد علی کن قبول زوج بتول حق با تشیع علیستو رسول بی سبب نام تو را مشگل گشاء ننهاده اند این شکاف کعبه میگوید مشگل گشایی یا علی منظور خدا ند ز ایجاد عوالم و الله و بالله تولای علی بود بر ملک محمدی امیر است علی حق خواست تجلی کند در کعبه شکافت کعبه پایو دستو سر به دوش نبی علی قرآنو کوثرو هستی نبوت همه یعنی که سرتر ز تمام انبیاء ست علی نثار پای حیدر کند خدای آسمانو زمین فقط یک علی دارد یقین حاتفی گفت دیدم من آن دوش نبی گرد خاتم تا به شانه بود علیا " یا علی ای فدای پارهای آهنی خلق شد شیعه ز بازوی علی بر همه عالم علی بر همه آدم علی جانشینو وارث دخت نبی وارث خاتم علی ای به صفای علی ای به وفای نبی فاطمه بودو علی روزو شبش با نبی فاطمه بودو نبی روزو شبش با علی خانه حیدر براش جنت کوثر شده روزو شبش فاطمه عزیزه حیدر شده جانو دله فاطمه علی که سرور شده بر همه شیعیان هم پدرو مادر است این علیو فاطمه محرمه هر شیعه ای جانه محمد علیست لی و مع الله که محمد سرود نکته ای از سر ه علی مینمود روح یکی قالب ایشان دوتاست اسم یکی قالب ایشان یکی جانو تنو نام یکی جانه محمد علیو فاطمه کلید سره هر دو جهان نامت شنید به صدای علی محمد خدا پایت رسید به دوش نبی شیر خدا تبریک دمی که پای تو محکم گشت استوار باز شد رمز خاتم به پای علی کلام سرخ محبت محمد شنید صدای خدا با لحجه علی ای سرور انبیا یو اولیاء مقامی که هیچکس به آن نرسید به دوشه نبی هم شنید قل انما بشرون ولی کموالله ز نبی سرتری مقام امامت کرد قیامت به دوش نبی همه دیدند ز جنو انسو پری جمع ملک صف کشیدند سجده بپای علی توفان کردگار گرباد نبی صاحب لاسف الاذالفقار بوسه زد بر پای مولاء چون نبی وارث علم تمام انبیای اسم اعظمی که به دوش نبی رسید رمز کل شئی هالک الا وجهه الله علیست
 وب سایت   پست الکترونیک  
نظر زیبایی از یکی از بازدید کنند گان