اظهارات حجت‌الاسلام جعفر شجونی/ در مورد سازندگان

سی دی ظهور نزدیک است و هاله نور


سئوال: به یاد دارید که از جمله مروجین این تطبیق کردن ها ، بهایی ها بودند. فکر نمی کنید که این تفکر تطبیقی، انتهایش به کار بهایی ها خواهد رسید؟ آنها هم ابتدا از همین شیوه ها استفاده کردند.

قبول دارم . البته اینکه ما تولید کنندگان این سی دی را متهم کنیم ، قبول ندارم . ما بررسی کردیم. اینها آدم های خوبی هستند. خواسته اند کار خیر بکنند. پس کسی نباید به انها تهمت بزند . اما باید مراقب تفکرات بهایی هم بود. این بهایی ها را اینتلیجنت سرویس انگلستان حمایت کرد و بعدها تبدیل شدند به این تفکر انحرافی.

عرضم این است که شما نمی توانید هاله نور دور سر رئیس جمهور را زیر سوال ببرید. من با این تطبیق هایی که شده مخالفم اما نباید موجب شود که فکر کنیم رئیس جمهور آدم مشکل داری است. من یقین دارم که ایشان نماز شبش ترک نمی شود. یک شعری دارد فکر کنم از حافظ است که می گوید: " فیض روح القدس ار باز مدد فرماید/ دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد" ممکن است برای ایشان هاله نور هم وجود داشته باشد. این اشکالی ندارد. ان شاء الله ایشان هم هاله نور داشته باشند.

در ادامه مطلب کلیک فرمایید

 

ادامه مطلب