نگاهی به حوادث شام پیش از خروج سفیانی و تحولات کنونی این منطقه(قسمت دوم) - ویرایش دوم

همانگونه که در قسمت اول مقاله دیدیم روایات شریف ، حوادث گوناگونی را برای سرزمین شام پیش از خروج  سفیانی پیش بینی نموده اند ، انواع فتنه ها و درگیریها ، محاصره اقتصادی ، جنگ میان دو گروه ، ندایی بشارت بخش و زلزله ای بزرگ که همانند خسف بیداء ، تلفات زیادی برای کفار در پی خواهد داشت ، حضور نیروهای ترک ، مغرب ، روم و ایرانیان و درگیری میان چند شورشی در شام بخشی از این پیش بینی هاست، برخی از این وقایع را در قسمت اول بررسی کردیم و انطباق عجیب تحولات جاری را بر روایات مشاهده نمودیم در این قسمت ، وقایع باقیمانده را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

نصرمن الله و فتح قریب و بشر المومنین

 

روایات شریف برای سرزمین شام قبل از خروج سفیانی تحولات زیادی را برشمرده اند که با دسته بندی آنها می توان به وقایع زیر اشاره کرد :

1- فتنه ی عمومی در سرزمین های اسلامی که در شام هم وجود دارد

2- فتنه ای ویژه برای شام ، اختلاف شدید ، خشکسالی و قطحی به علت محاصره اقتصادی روم

3- وجود درگیری میان دو گروه معارض در شام و ایجاد پراکندگی و ضعف در آنها

4- بلند شدن نداء و صدایی بشارت بخش از جانب شام

5- وقوع زلزله ای مهیب و کشته شدن افراد زیاد در شام

6- ورود نیروهای خارجی به شام که شامل لشگریان پرچم های سیاه ، اهل روم ، اهل مغرب و ترکها می باشد

7- کشته شدن حاکم یکی از مناطق شام

8- درگیری ابقع ، اصهب و سفیانی در شام که منجر به قدرت یابی سفیانی می گردد

ما در قسمت اول به 5 رویداد قبل از خروج سفیانی در سرزمین شام پرداختیم در قسمت دوم به ادامه بررسی این وقایع  و احتمال انطباق آن با تحولات جاری می پردازیم :

6- ورود نیروهای خارجی به شام که شامل لشگریان پرچم های سیاه ، اهل روم ، اهل مغرب و ترکها می باشد

ادامه مطلب یا اینجاکلیک فرمایید