جهان اسلام این روزها داغدار است ، ملتهای مسلمان را غمی بزرگ فرا گرفته است ، هتک حرمت وقیحانه دردانه هستی کم مصیبتی نیست ، توده های مردمی می خروشند و فریاد می زنند و دشمنان از این خشم مقدس در وحشت و درماندگی بسر می برند ، واکنش فوق العاده سران جبهه حق که در پیام امام خامنه ای و تفسیر آن در سخنرانی بسیار مهم سیدحسن نصرالله تجلی کرد و فوران آتشفشان خشم جوانان غیور که روز بروز گسترده تر می شود ، مسئولیت تاریخی ملتهای مسلمان را یادآور می شود ، جهان در پیچ تاریخی بزرگی قرار دارد تحولات عظیمی در راه است ، فصل تازه ای در تاریخ بشریت که با لبیک یا رسول الله(ص) آغاز خواهد شد.