سه شنبه 05 خرداد 1394

1. هرگاه دیدی که حق بمیرد و طرفدارانش نابود شوند.

2. و دیدی که: ظلم و ستم فراگیر شده است.

3. و دیدی که: قرآن فرسوده و بدعت‌هائی از روی هوا و هوس،در مفاهیم آن آمده است.

4.
نوشته شده در  سه شنبه 05 خرداد 1394  ادامه مطلب
 سه شنبه 05 خرداد 1394
روایت امام صادق (ع)   هرکس برای من مرگ عبدالله را تضمین کندمن ظهور قائم را برای او تضمینمی کنم ….آنگاه که مرگ عبد الله فرا رسد١)
نوشته شده در  سه شنبه 05 خرداد 1394  ادامه مطلب
 سه شنبه 05 خرداد 1394
شیوخ وهابی به بنده زنگ زدند که آیا شما واقعا گفته اید تا ده سال دیگر وهابیت در .
نوشته شده در  سه شنبه 05 خرداد 1394  ادامه مطلب
 سه شنبه 05 خرداد 1394
اوضاع بغداد در اخرالزمان از زبان علی ع  

الهم صل علی محمد وآل محمدوعجل فرجهممفضل عرض کرد : اقا ؛ در آنروز دارالفاسقین( بغداد3
نوشته شده در  سه شنبه 05 خرداد 1394  ادامه مطلب
 سه شنبه 05 خرداد 1394
آیا اکنون این اتفاق  درحال شکل گرفتن نیست

بحارالانوار جلد 13 صفحه 997

و عرب از قید و ذلت آزاد میگردند و
نوشته شده در  سه شنبه 05 خرداد 1394  ادامه مطلب
 سه شنبه 05 خرداد 1394
اللهم صل علی محمد و ال محمدوعحل فرجهم

مطلبی که ذیل به نظر میهمانان گرامی میرسد برگرفته از کتاب

از ازل تا قیامت
نوشته شده در  سه شنبه 05 خرداد 1394  ادامه مطلب