شنبه 09 خرداد 1394

حاجی فیروز


منوچهر مطیعی تهرانی:
دیدن حاجی فیروز در خواب میمون و مبارک است چرا که وجود او در معابر و کوچه‌ها از

نوشته شده در  شنبه 09 خرداد 1394  ادامه مطلب
 شنبه 09 خرداد 1394

حب


منوچهر مطیعی تهرانی:
حب خوردن در خواب تصاحب مال اندک است، اگر در خواب ببینید بیمار هستید و برای درمان خویش .

نوشته شده در  شنبه 09 خرداد 1394  ادامه مطلب
 شنبه 09 خرداد 1394

حاجی


منوچهر مطیعی تهرانی:
اگر در خواب ببینید که خودتان حاجی شده اید از شر و ترس و بلا ایمنی می‌یابید و اگر در خواب..

نوشته شده در  شنبه 09 خرداد 1394  ادامه مطلب
 شنبه 09 خرداد 1394

حاملگی


منوچهر مطیعی تهرانی:
دیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده

نوشته شده در  شنبه 09 خرداد 1394  ادامه مطلب
 شنبه 09 خرداد 1394

حجامت


منوچهر مطیعی تهرانی:
حجامت خون گرفتن از انسان است و اسم فاعل آن حجام. در قدیم این عمل بسیار متداول بود و هر بهار .

نوشته شده در  شنبه 09 خرداد 1394  ادامه مطلب
 شنبه 09 خرداد 1394

بلوط


منوچهر مطیعی تهرانی:
بلوط را می‌شناسید که میوه ای است از یک درخت تناور و پر ریشه و پر شاخ و برگ که عمری دراز دارد و.

نوشته شده در  شنبه 09 خرداد 1394  ادامه مطلب
 شنبه 09 خرداد 1394

کرست


منوچهر مطیعی تهرانی:
داشتن پستان بند برای زنان امری است عادی که بر زیبایی و تناسب آنها می‌افزاید و برای مردان

نوشته شده در  شنبه 09 خرداد 1394  ادامه مطلب
 شنبه 09 خرداد 1394

کاخ


منوچهر مطیعی تهرانی:
دیدن قصر در خواب گویای هیچ سود و زیانی نیست مگر تحولات روحی که در خودمان به وجود می‌آورد.

نوشته شده در  شنبه 09 خرداد 1394  ادامه مطلب
 شنبه 09 خرداد 1394

کاریز


منوچهر مطیعی تهرانی:
قنات در خواب منبع خیر و برکت و روزی است بخصوص اگر آب داشته و آب آن

نوشته شده در  شنبه 09 خرداد 1394  ادامه مطلب
 شنبه 09 خرداد 1394

کاج


منوچهر مطیعی تهرانی:
کاج هم سر سبزی و خرمی است و هم سردی و بی مهری و تشخیص تعبیر مربوط بستگی دارد

نوشته شده در  شنبه 09 خرداد 1394  ادامه مطلب
 شنبه 09 خرداد 1394

کاشی


منوچهر مطیعی تهرانی:
اگر در خواب دیدید که مقداری کاشی منقش داریدمالی گران صاحب خواهید شد. چنانچه ببینید تعدادی کاشی  ..

نوشته شده در  شنبه 09 خرداد 1394  ادامه مطلب
 شنبه 09 خرداد 1394

کالباس


منوچهر مطیعی تهرانی:
کالباس مال و نعمتی است که زحمت به دست آوردن و تهیه آن را دیگری کشیده و بهره برداریش به
نوشته شده در  شنبه 09 خرداد 1394  ادامه مطلب
 شنبه 09 خرداد 1394

عروسی


منوچهر مطیعی تهرانی:
دیدن عروسی در خواب‌ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته اند و عروس.

نوشته شده در  شنبه 09 خرداد 1394  ادامه مطلب
 شنبه 09 خرداد 1394
به گفته  پزشکان تغذیه در انگلیس آب آرتیشو به علت داشتن ترکیبات آنتی‌اکسیدانی  نیرومندی که دارند پاک‌کننده مناسب کبد است، متخصصان 
نوشته شده در  شنبه 09 خرداد 1394  ادامه مطلب
 شنبه 09 خرداد 1394
 این غذا که مخلوطی از عدس، دال عدس و لپه است از خوراکی های  تند است و با تخم‌مرغ در فر گذاشته و خوش طعم
نوشته شده در  شنبه 09 خرداد 1394  ادامه مطلب
 شنبه 09 خرداد 1394
کیلو از انجیر را در چرخ گوشت چرخ میکنیم. انجیر تازه بهتر است، اما می توانید از  انجیر خشک
نوشته شده در  شنبه 09 خرداد 1394  ادامه مطلب
 شنبه 09 خرداد 1394

بسیاری از دخترها و خانمهای جوان علاقمند به لاک زدن هستند،  ولی بیشتر آنها لاکهای تمیز و مرتبی نمی زنند

نوشته شده در  شنبه 09 خرداد 1394  ادامه مطلب
 شنبه 09 خرداد 1394

شانه کردن مو فقط از بالا به پایین کشیدن شانه نیست  چون شانه کردن مو هم برای 

نوشته شده در  شنبه 09 خرداد 1394  ادامه مطلب
 شنبه 09 خرداد 1394

در فصل تابستان چگونه باید از پوست خود مراقبت کنیم؟ این موضوع مهم را مورد بررسی  .

نوشته شده در  شنبه 09 خرداد 1394  ادامه مطلب
 شنبه 09 خرداد 1394
در این بخش روش ساده ای را برای شما آموزش میدهیم که خودتان میتوانید بفهمید که دچار این سرطان
نوشته شده در  شنبه 09 خرداد 1394  ادامه مطلب