تازه ترین اخبار

 چهار شنبه 20 خرداد 1394

زبان بندی

هر گاه شخصی از دست بدگویان در امان نبود و یا آن که می

نوشته شده در  چهار شنبه 20 خرداد 1394  ادامه مطلب
 چهار شنبه 20 خرداد 1394

هیچکس از دست چشم زخم انسانها و اجنه ( بله حتی اجنه هم ممکن است باعث چشم خوردن انسانها شوند ) 

نوشته شده در  چهار شنبه 20 خرداد 1394  ادامه مطلب
 چهار شنبه 20 خرداد 1394

این دعا همراه شما باشد شما را از چشم زخم حفظ می کنداگر خوشگل

نوشته شده در  چهار شنبه 20 خرداد 1394  ادامه مطلب
 چهار شنبه 20 خرداد 1394

در باب این طلسم اسرار بسیاری گفته شده است و از مجربات است.


هر کس این طلسم را در روز

نوشته شده در  چهار شنبه 20 خرداد 1394  ادامه مطلب
 چهار شنبه 20 خرداد 1394

مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی می‌گفت: اگر حاجتی داشتی، امام رضا(ع) را سه مرتبه

نوشته شده در  چهار شنبه 20 خرداد 1394  ادامه مطلب
 چهار شنبه 20 خرداد 1394
 
نوشته شده در  چهار شنبه 20 خرداد 1394  ادامه مطلب
 چهار شنبه 20 خرداد 1394
نوشته شده در  چهار شنبه 20 خرداد 1394  ادامه مطلب
 چهار شنبه 20 خرداد 1394
نوشته شده در  چهار شنبه 20 خرداد 1394  ادامه مطلب
 چهار شنبه 20 خرداد 1394

 

برای ابطال سحر دعای زیر را بنویس و همراه خودت نگه دار

نوشته شده در  چهار شنبه 20 خرداد 1394  ادامه مطلب
 چهار شنبه 20 خرداد 1394

 

بهترین روش باطل کردن طلسم , بهترین باطل سحر , باطل سحر بسیار قوی 

نوشته شده در  چهار شنبه 20 خرداد 1394  ادامه مطلب
 چهار شنبه 20 خرداد 1394
گویند خواندن این دعا بجهت دولت عظیمه و قضا حوائج و اداء دین مفید است
نوشته شده در  چهار شنبه 20 خرداد 1394  ادامه مطلب
 چهار شنبه 20 خرداد 1394

بسم اللّه الرحمن الرحیم این دعا را بنویسید و همراه خود داشته باشید:

نوشته شده در  چهار شنبه 20 خرداد 1394  ادامه مطلب
 چهار شنبه 20 خرداد 1394

از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که کلماتى که آدم به .

نوشته شده در  چهار شنبه 20 خرداد 1394  ادامه مطلب
 چهار شنبه 20 خرداد 1394

دو تا از این نقش را بنویسید یکی را روز شنبه و یکی را روز

نوشته شده در  چهار شنبه 20 خرداد 1394  ادامه مطلب
 چهار شنبه 20 خرداد 1394

دعاى هفت هیکل از جمله ادعیه شریفه اى است که هر کس آن  .

نوشته شده در  چهار شنبه 20 خرداد 1394  ادامه مطلب
 چهار شنبه 20 خرداد 1394

هر گاه خواستی ایمانت قوی شود و باب فایده

نوشته شده در  چهار شنبه 20 خرداد 1394  ادامه مطلب
 چهار شنبه 20 خرداد 1394

جهت جلب روزی

دایره زیر را با مشک و زعفران نوشته ، 

نوشته شده در  چهار شنبه 20 خرداد 1394  ادامه مطلب
 چهار شنبه 20 خرداد 1394

زمانی که دچار مشکل بزرگی شدید و یا حاجتی دارید که در حل آن ناتوانید ، حاجت  .

نوشته شده در  چهار شنبه 20 خرداد 1394  ادامه مطلب