اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

بدترین جانوران و شقی ترین اشخاص نزد

خدا کسانی هستند که از شنیدن و گفتن

 حرف حق کر و لالند و اصلا در ایات خدا

تعقل نمیکنند