حوادث سال پیش از ظهور

ساعت ۱٠:۴٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۶/۱/٢۸  

در سال پیش از ظهور امام مهدی(علیه السلام) حوادث بسیار

مهمّی در جهان رخ می دهند که مهمترین آنها عبارت اند از:

 


 ١. سرما، باران، باد، توفان و صاعقه

 ۲. بالا آمدن سطح آبها و جاری شدن سیل

۳. لرزش، رانش و فرورفتن زمین

۴. ظاهرشدن ستارۀ دنباله دار و  آتش و دود و سرخ شدن آسمان

۵. بمب باران و موشک باران شدن سرزمینها

۶.  اختلاف، دشمنی و نبرد؛ خصوصاًًًًًًًًًً جنگ جهانی

۷.  بی ثباتی احزاب و تزلزل و سقوط حکومتها

۸. مرگ حاکمان، قدرتمندان، عالمان و بسیاری از مردم جهان 

9.  بروز هرج و مرج، ناامنی و ترس

۱۰. بسته شدن راهها و جلوگیری از فریضۀ حج

۱۱.  گرانی، قحطی، گرسنگی و تشنگی

۱۲. خروج حسینی خراسانی، حسینی یمانی و سفیانی شامی در ماه رجب 

۱۳.  خروج حسنی گیلانی

۱۴.  خورشیدگرفتگی در میانۀ ماه  قمری و ماه گرفتگی در آخر آن

۱۵. شنیده شدن صدایی شدید در نیمۀ ماه رمضان  

16. ایستایی خورشید در آسمان

۱۷.  پیدایی سینه، چهره و دستی در آسمان

 ١٨. طلوع خورشید از مغرب

۱۹. شنیده شدن ندای رحمانی و پیام شیطانی در ۲۳ رمضان