علائم آخرت الزمان بحارالانوار علامه مجلسی جلد 13

الهم صل علی محمد وآل محمد

  گویا مردمی را می بینم که در شرق برای طلب نمودن حق  {خلافت}

قیام  کرده اند ولی این حق را به آنها نمیدهندباز آنها قیام میکنند ولی به آن نمیرسند وقتی که

چنین دیدند شمشیرهای خود را حمایل میکنند و آنگاه آنچه را که میخواهند به آنها میدهند

ولی آنها نمی پذیرند تا آنکه کارشان سامان پیدا میکند اما باز این حق (دولت جهانی آل محمد)

رابه آنها نمیدهند جز به صاحب شما ؛ مقتولین آنها از جمله شهیدانند ؛ آگاه باشید اگر من آنروز

را درک میکردم خود را برای صاحب الامر ذخیره میکردم   بحارالانوار جلد ۱۳ صفحه ۱۰۲۴