اللهم صل علی محمد و ال محمد

و درارشاد شیخ مفید و غیبت شیخ از جابرجعفی از امام محمد

باقر ع روایت نموده که فرمود:درجای خود بنشین و حرکت مکن

تا گاهی که علائمی را که برای تو ذکر میکنم ببینی تورا نمیبینم

که این علائم را ببینی و ان اختلاف بنی فلان (بنی عباس ) و

صدای آسمانی و صدائی که از جانب دمشق میرسد که آنجارا

فتح کرده اند و قریه ای از شام بنام جابیه بزمین فرو رود

برادران ترک در جزیره فرود می آیند خارجیان رومی هم آمده در

رمله پیاده می شوند

درآنسال اختلافات بسیاری در هر سرزمین از

ناحیه غرب روی میدهد

نخستین جائی که خراب میشود شام است سه دسته در

آنجا پرچم برافرازند :پرچم مرد سرخ وسفید و پرچم مرد سیاه

و سفید و پرچم سفیانی

بحارالانوار جلد ۱۳ صفحه ۹۸۷