علائم ظهور   بحارالانوار جلد 13

 

الهم صل علی محمد وآل محمد

سپس صد هزار نفر مشرک و منافق از شهر کوفه خارج شده و به

دمشق که محل بهشت شداد است می آیند بدون اینکه کسی از

انها ممانعت کندو پرچمهایی بدون علامت که نه از پنبه و نه

کتان و نه حریر است از مشرق زمین می آیند در سر نیزه

 های آنها مهر سید اکبر (پیامبر ) زده شده قائد آنها مردی

از خاندان پیامبر است

آن پرچمها در شرق پدید می آید و بوی آن مانند مشک معطر به

غرب میرسد ترس و رعب آنها یکماه پیش از آمدنشان همه جا در

دل مردم قرار میگیرد آنگاه در کوفه فرود می آیند و اولاد ابوطالب به

خونخواهی پدران خود قیام میکنند بحارالانوار جلد 13 صفحه 1059و1060