لطفاروی لینک زیر  کلیک فرمایید

 

از چه میگوید امام خامنه ای شنیدنش بسیار جالب و راه گشاست