اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم

هرگاه قائم ظهور کنددرقبر به مومن گفته میشود ای فلان !

(کسی که در دنیا منتظر واقعی امام زمان عج بوده )

آقایت ظهور کرده است اگر خواهی به او ملحق شوی برخیز

 و ملحق شو و اگر خواهی در جوار کرامت پروردگارت بمانی

 بمان ..... و چون زمان قیام قائم فرا رسد در ماه جمادی الاخر

و ده روز از رجب چنان بارانی ببارد که مردم مانند انرا ندیده

باشند پس خداوند به سبب ان باران گوشت و استخوان

 مومنان را درقبرها یشان برویاند گوئی آنان را مینگرم که

از سوی جهینه می آیند و غبارهای موهایشان را می تکانند

از ازل تا قیامت صفحه ۴۶۶