امام سجاد علیه السلام فرمود:
قائم ما داراى نشانه هایى از شش پیامبر است :
1- نشانه اى از نوح علیه السلام .
2- نشانه اى از ابراهیم علیه السلام .
3- نشانه اى از عیسى علیه السلام .
4-  نشانه اى از موسى علیه السلام .
5- نشانه اى از ایوب علیه السلام .
6-  نشانه اى از محمد صلى اللّه علیه و آله و سلم.
امام نشانه اش از نوح علیه السلام طول عمر است ، اما نشانه اش از ابراهیم علیه السلام مخفى بودن محل ولادتش است ، اما نشانه اش از موسى علیه السلام ترس از دشمن و غیبت است (که موسى علیه السلام از ترس ‍ فرعونیان از مصر به مدین رفت و مدتى مخفى بود) اما نشانه اش از عیسى علیه السلام اختلاف راءى مخفى بود) اما نشانه اش از عیسى علیه السلام اختلاف راءى مردم درباره اش ، و اعتزال او از مردم است ، اما نشانه اش از ایوب علیه السلام گشایش و پیروزى پس از بلیات و گرفتارى است ، اما نشانه اش از محمد صلى اللّه علیه و آله و سلم قیام به شمشیر است .
و در بعضى روایات ، نشانه اى از حضرت یوسف علیه السلام نیز ذکر شده و آن زندان است ( شاید منظور دورى او از دوستانش که به منزله زندانى بودن او است ).

حضرت رضا علیه السلام در ضمن روایتى فرمود:
« قائم علیه السلام کسى است که هر گاه خروج کند، در سن پیرى است اما سیماى جوان دارد، و آنچنان قدرت جسمى دارد که دستش را به بزرگترین درخت روى زمین بیاندازد، مى تواند آن را از ریشه برکند، و اگر در میان کوهها صدایش را بلند کند سنگهاى کوهها قطعه قطعه گردند، عصاى موسى علیه السلام و انگشتر سلیمان علیه السلام همراه اوست .»