آیه شریفه 49 فصلت

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

آدم حریص از خدا به دائم تمنای خیر میکند و هر گز خستگی و سیری

ندارد و شکر آن نمیکند و لیکن اگر به وی روزی شر و آسیبی رسد از

رحمت الهی زود مایوس و ناامید گردد