بحارالانوار جلد 13 صفحه 997 و کشته شدن مردی هاشمی در بین رکن و مقام و خراب شدن

بحارالانوار جلد 13 صفحه 997

و کشته شدن مردی هاشمی در بین رکن و مقام و خراب شدن دیوار مسجد کوفه و آمدن پرچمهای سیاه از خراسان و خروج مرد یمنی و قیام مردی از اهل مغرب در مصر و تصرف شهر شامات توسط وی و فرود آمدن لشکر ترک در جزیره موصل و رومیان در رمله (فلسطین )و طلوع ستاره ای از شرق که مانند ماه میدرخشد آنگاه گرفته و کمانی میشود بطوریکه دو سر آن بهم میرسد و سرخی در آسمان پدید آید و در اطراف اسمان پخش گردد و آتشی دراز در مشرق نمایان شود و 3 یا 7 روز در هوامی ماند و عرب از قید و ذلت آزاد میگردند و شهرها را تصرف نموده و از فرمان پادشاه عجم (غیر عرب )بیرون می آیند

/ 0 نظر / 20 بازدید